اولین مرکز تحقیقات تخصصی واقعیت مجازی در ایران

عرضه کننده متدها و محصولات تخصصی بکارگیری فناوری واقعیت مجازی در روانشناسی

زیر نظر دکتر علی اصغر چگینی

دکترای تخصصی روانشناسی

پکیج روان درمانی واقعیت مجازی

محتویات پکیج:

  • هدست واقعیت مجازی سامسونگ

  • گوشی سامسونگ اس7

  • نرم افزارهای اختصاصی VR Therapy

  • ویدئوهای موضوعی روان درمانی

  • دفترچه راهنمای شروع به کار و استفاده

قیمت: 2 میلیون تومان

چرا واقعیت مجازی؟

فناوری واقعیت مجازی با درگیر کردن بیمار در تصاویر ، رنگ ها ، صداها ، صفحات لمسی / شنیداری / دیداری و نیز فراهم کردن حرکت و فعالیت فیزیکی واقعی ، توجه و تمرکز فرد را به محیط مجازی مورد نظر درمانگر معطوف می سازد و زمینه سازی پدید آیی حس حضور ، در لحظه بودن و در بطن موضوع بودن می گردد، حس حضور داشتن پیش شرطی برای احساس هیجانات مختلف در جریان درمان است.

مکانیسم کاهش درد

فناوری واقعیت مجازی با درگیر کردن بیمار در تصاویر ، رنگ ها ، صداها ، صفحات لمسی / شنیداری / دیداری و نیز فراهم کردن حرکت و فعالیت فیزیکی واقعی ، توجه و تمرکز فرد را به محیط مجازی مورد نظر درمانگر معطوف می سازد و زمینه سازی پدید آیی حس حضور ، در لحظه بودن و در بطن موضوع بودن می گردد، حس حضور داشتن پیش شرطی برای احساس هیجانات مختلف در جریان درمان است.

چرا واقعیت مجازی؟

فناوری واقعیت مجازی با درگیر کردن بیمار در تصاویر ، رنگ ها ، صداها ، صفحات لمسی / شنیداری / دیداری و نیز فراهم کردن حرکت و فعالیت فیزیکی واقعی ، توجه و تمرکز فرد را به محیط مجازی مورد نظر درمانگر معطوف می سازد و زمینه سازی پدید آیی حس حضور ، در لحظه بودن و در بطن موضوع بودن می گردد، حس حضور داشتن پیش شرطی برای احساس هیجانات مختلف در جریان درمان است.

پکیج روان درمانی واقعیت مجازی